Tęsknota za niebem

Bardzo często mówimy, że tęsknimy za niebem. Niejednokrotnie mówimy, że chcielibyśmy już odejść do nieba, do Pana. Tęsknota za Niebem...ostatnio często na ten temat słyszę. Często sama o niebie myślę...wyobrażam sobie,…